Slutter ved Røros hotell

Sigmund Vika. Foto: Tore Østby

Salg- og markedssjef Sigmund vika har sagt opp stillingen sin i Røros Hotell. Vika har vært ansatt ved Røros hotell siden 2010. I hele denne perioden har han pendlet mellom sitt hjem i Danmark. Vika har i sin tid som salg- og markedssjef lagt vekt på samarbeid med lokale arrangementer. Nylig gikk han ut og fortalte at Røros Hotell hadde gått inn samarbeide med An-Magrittet, som Ritthotell.

Vika sier det er den lange pendlingen, som har gjort at han nå har takket ja til en ny jobb. Han går til en tilsvarende stilling ved Holmsbu Hotel og spa, som ligger ved Drammensfjorden mellom Drammen og Drøbak. Holmsbu er ei liten bygd med 800 faste innbyggere. Bygda hadde status som ladested, og er kjent som Hurums kunstsentrum. Holmsbu har i likhet med Røros en karakteristisk trehusbebyggelse i sentrumsgatene.