Skulptur på tur

Jørleif Uthaugs kunstverk Energi. (1968) Foto: Tore Østby

For femti år siden var det høytidelig åpning for det nye Gymbygget på Røros. I inngangspartiet, foran et stort vindu, sto Jørleif Uthaugs kunstverk Energi. Nå, i jubileumsåret, står femtiåringen ved Johan Kjellmarks bygninger i Sundveien. Men Røroshistoriens mest omstridte kunstverk kommer, etter det Rørosnytt kjenner til, snart til å få en ny hedersplass.

Det var ikke akkurat samstemt jubel som møtte det nye kunstverket i Gymbygget i 1968. Ganske raskt fikk skulpturen kallenavnet skraphaugen. Men årene gikk, og Rørosbefolkningen passerte kunstverket på vei til og fra teateroppsetninger, fest, trening og svømming. For de fleste måtte hatet etter hvert vike for kjærlighet.

Rørosnytt kjenner ikke tidspunktet, men «Energi» ble en gang flyttet fra Gymbygget, til Røros videregående skole. Der fikk kunstverket plass foran inngangen til lærernes kontorer og spiserom. Trolig har Energi vært med på russebilder med alle kullene som har gått på skolen siden det kom dit.

I forbindelse med flyttingen fra Gymbygget, ble det gjort arbeid på kunstverket for at det skulle tåle å stå utendørs. Den ble lakkert, og satt på sokkel. Etter det Rørosnytt kjenner til, var Ola Sandnes og Sigurd Samuelsen sentrale i dette arbeidet.

Skulpturen har, så vidt vi kan se, tålt utelivet godt, og den er klar for nye oppgaver. Etter det Rørosnytt erfarer skal Energi settes opp ved Røros videregående skole så snart nyskolen er ferdig. Da vil skulpturen være klar for 50 nye år som kunstverk og diskusjonstema. Det kan vel være en oppreisning etter å ha tilbragt jubileumsåret på lager.

Huset den ble laget for å pynte opp i, har vel heller ikke merket så mye til 50-årsfeiringen. Gymbygget var veldig stort da det kom, men det har nok blitt mye mindre med årene, uten å krympe. Det kan jo være fordi bygget er tappet for Energi?