Skuffet over kommunen

Reidun Roland. Foto: Tore Østby

Reidun Roland (Røroslista) reagerer på at Røros kommune ikke har kommet med noen uttalelse om ny drosjepolitikk for Trøndelag. Høringen er på listen over høringer som legges fram for Formannskapet torsdag, men fristen for å komme med høringsuttalelser er ute.

Drosjesentralen på Røros, der Roland er styreleder, har sendt en høringsuttalelse til fylkeskommunen. Der etterlyses det blant annet tiltak for å gi drosjeyrket en høyere status i samfunnet. For å få til dette foreslås at drosjekjøring skal tas inn i pensum på videregående skole. Roland er skuffet over at Røros kommune ikke har støttet opp om dette innspillet.