Skal tilbake som pålitelig leverandør

Foto: Tore Østby
Widerøe har svart på brevet fra ordfører Hans Vintervold og Røros lufthavnråd. Widerøe er ikke fornøyd med det de har levert på Rørosruta den siste tiden. Nå forsterkes antall reservefly, og selskapet vurderer å sette et fly i reserve på OSL som skal dekke opp for blant annet rutene på Røros. I løpet av første halvår får Widerøe levert to nye Dash-8-100.
Vi overvåker situasjonen løpende og er ikke fornøyde med hvordan utviklingen har vært på Røros i vinter. Perioden November til Januar har vært preget av mye krevende vær i Norge med konsekvenser for hele vårt rutenett, men det er bare en del av forklaringen. Vi har også hatt en del utfordringen som vi burde kunne løse bedre. Vi har på Gardemoen (OSL) i samme periode hatt en del tekniske utfordringer som har vært krevende å løse. Vi har prøvd å fordele denne byrden ved kanselleringer på alle flyplasser vi betjener ut fra OSL, og det er dessverre ikke bare Røros som er rammet.
 
I første omgang er vi i dialog med vår leverandør av tekniske tjenester på OSL for å se hvordan vi kan bedre situasjonen på kort sikt. Men vi har allerede tatt grep for å forsterke antall reservefly i Widerøe. Vi har kjøpt ytterligere 2 Dash-8-100 som blir levert i første halvår. Vi vurderer å sette et fly i reserve på OSL som skal dekke opp for blant annet rutene på Røros, men vi er nok nærmere sommeren før vi har nok fly til å gjøre dette.
Vi rekrutterer samtidig både piloter og kabin ansatte for å forsterke reservekapasiteten også her.
Vi håper disse tiltakene vil bringe oss tilbake til å være en pålitelig leverandør med en akseptabel regularitet og punktlighet også på Røros, sier direktør for Kommunikasjon og Samfunnskontakt Silje Brandvoll til Rørosnytt