Skal lage naturkafe’

"Damaskus kafé" ble vinner av inovasjonscamp. Foto: Tove Østby

I sommer har Røros voksenopplæringssenter hatt sommerskole for flyktninger i Os, Røros og Holtålen kommuner, som går på Røros voksenopplæringssenter. Det har vært fokus på lokalsamfunnet og folkehelse. Ca. 40 elever deltok på sommerskolen, som var et samarbeid med Ungt Entreprenørskap. Dette prosjektet har aldri vært prøvd opp imot flyktninger i fjellregionen før.

Sommerskolen har vært en inovasjonscamp. Den første uken var det fokus på lokalsamfunnet, og den andre uken var det fokus på folkehelse. Inovasjonscampen gikk ut på at elevene ble delt inn i grupper og fikk utdelt et oppdrag innen folkehelse/vårt lokalsamfunn. De fikk en utfordring der de skulle jobbe i gruppe for å finne et tiltak/forretningside. I dag presenterte de ideen sin og en vinner ble kåret.

– Elevene har jobbet med en foretningsidé’, tiltak eller idé som de skal gjennomføre. Det har kommet opp flere ideer som bl.a. asiatisk butikk, kulturkveld og naturkafe’. Det har vært mange spennende forslag, sier Tonje Sjøvold som er virksomhetsleder for voksenopplæringa og flyktningetjenesten i Røros kommune.

Tonje Sjøvold tror elevene synes det har vært spennende å være med på sommerskole.

«Damaskus kafé» ble kåret til vinner, det er en naturkafé. Juryen synes det var en nytenkende ide og et spennende forslag. Nå skal elevene sammen med Regionrådet gjennomføre ideen.

– Det er meningen at ideen skal gjennomføres, så nå skal det bli naturkafe’. Det skal vi klare. Det blir gørr spennende, det blir bra. Håper at både Rørosinger, Osinger og Holtålinger kommer på besøk, sier Tonje.

Det er ikke bestemt hvor naturkafeen skal ligge, men elevene skal jobbe videre med plassering.

– På en naturkafe’ kommer man ut i naturen, noen ganger tenker de også å ha kafeen inne på lokaler ut ifra værforhold. Men det har også vært snakket om å komme på en topp og drikke syrisk kaffe, det hadde vært kjempe spennende, sier Sjøvold.

Ordfører Hans Vintervold deltok på premieutdelingen. Ordføreren ledet også juryen sammen med Frode Bukkvoll som er folkehelsekoordinator og Tonje Sjøvoll.

– Alle forretningsideene har mye potensiale og vi håper de blir realisert, sa ordfører Hans Vintervold.