Sjokkert over behandlingen av oktoberbarna

Liv Marit Bekkos. Foto: Tove Østby

Etter enda en deportering av en 18 år gammel afghansk gutt til Kabul reagerer Liv Marit Bekkos kraftig på Norges behandling av de såkalte oktoberbarna.  Stortinget vedtok i november i fjor, etter forslag fra Arbeiderpartiet, at alle enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år som var vedtatt returnert til internflukt etter 1. oktober i 2016, skulle få saken vurdert på nytt. Dette ga mange av de unge asylsøkerne ny tro og håp, men få av dem har fått opphold.

Gutten som ble sendt hjem onsdag, falt utenom vedtaket om oktoberbarna fordi UNE konkluderte med at han kunne reise hjem. Gutten anket avslaget ventet på svar på anken da han ble pågrepet. Liv Marit Bekkos forteller til Rørosnytt at gutten nå sitter på et hotellrom i Kabul og gråter. – Han har ikke noe hjem å reise til. Han forlot Afghanistan for flere år siden. Han vet ikke om han har noen familie i landet. Han er en snill, flink gutt som ville blitt en lovlydig borger, en ungdom vi kunne ha god bruk for. Nå er livet hans ødelagt, sier Liv Marit Bekkos.

Liv Marit Bekkos engasjerte seg sterkt for unge afghanske gutter, mens de bodde i mottak for enslige mindreårige på Moan gård på Røros. Etter at mottaket ble nedlagt, har hun fortsatt sitt engasjement for de afghanske guttene. Hun kjenner fire gutter som nå er deportert til Kabul.

– Jeg ble kjent med gutten som ble deportert onsdag på Levanger. Gutten hadde anket saken sin, og trodde han var trygg. Han ble pågrepet og sendt til Kabul. Jeg har snakket med ham, og han er dypt fortvilet og redd. Norge gjør stor urett mot oktoberbarna. Det ble forespeilet at de skulle få bli i Norge, men bare noen få av dem får det. De fleste sendes hjem, hvis de ikke klarer å rømme, sier Liv Marit Bekkos.