Kjerkgata manipulert. Foto: Rørosmuseet

Sjelden og truet? – Bergstadens grunnplan i foto, kart og tegninger

Tirsdag 12. januar arrangerer Rørosmuseet et foredrag der de gjennom foto, kart og tegninger vil belyse historien om bergstadens grunnplan.

Grunnplanen, som er den eldste og mest opphavlige delen av hele kulturminnet, er i store trekk bevart gjennom flere hundre år, men noen steder er den svekket eller påført varige men. Det fører til at deler av den faste strukturen går i oppløsning. Kan vi gjennom kunnskap om grunnplanens betydning unngå nye svekkelser?

I foredraget vil museet se på hvordan staden var bestemt på tegnebrettet og hvordan dette regulerte anlegget av hus og gårder. Vi skal også se på hvordan den tette, stramme strukturen og byggeskikken påvirket måten folk innrettet seg på «her på stella». Museet vil forsøke å gi «kjøtt og blod» til denne historien.

Det er Erik Roll og Randi Borgos som skal vise tegninger og kart – og foto av gater, veter, gårder, folk og fe på Sta’a.

Foto: Rørosmuseet
Foto: Rørosmuseet
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest