Figur: Situasjonsplan Konstknektveien 88. Røros kommune.

Seks nye boliger vedtatt

Formannskapet gikk enstemmig inn for at Røros kommune skal bygge 6 nye leiligheter på kommunens tomt i Konstknektveien 88. Leilighetene skal etter planen brukes som gjennomgangsboliger, og boliger for  vanskeligstilte.

Rådmannen gis mandat til å inngå kontrakt på anskaffelse og oppføring av boligene og garasjeanlegg innenfor en ramme på 11,3 millioner.

Det er inngått en avtale med Røros VGS på bygging av garasjeanlegg. Prosjektet finansieres med: 5,0 millioner ved bruk av fond – 1,0 millioner tilskudd fra Husbanken – 5,3 millioner låneopptak etter gjeldende økonomiplan.

Under behandlingen i Formannskapet stilte Anne Grethe Beck Andersen (Ap) spørsmål ved om det var riktig å rive relativt nye boliger for å få plass til dette prosjektet. Beck Andersen krevde svar på hvor mye rivingen hadde kostet. Hun hadde også spørsmål knyttet til at byggeoppdraget har gått til et firma utenfra.

Teknisk sjef Dag Øyen svarte at bakgrunnen for dette var at boenhetene som ble revet var i dårlig stand. Byggeoppdraget har vært ute på anbud på Doffin. Rivingen kostet i følge Dag Øyen omlag 200.000,- kroner.

Mona Slettum (H) stilte spørsmål ved om det er riktig å kjøre dette prosjektet nå, før strategiplan for boligbygging er ferdig utredet.

Teknisk sjef Dag Øyen sa at disse seks boligene skal dekke et eksisterende behov.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest