Samiske livsvilkår og helse

Hanne Svinsås Magga ved SANKS-kontoret på Røros. Arkivfoto. Foto: Tove Østby

Torsdag 27. september arrangerer SANKS Nasjonalt team samisk helsefaglig temadag på Storstuggu. Temadagen blir arrangert i forbindelse med Raasten Rasta. Arrangementet har fått navnet «Samiske livsvilkår og helse». Det er ingen påmelding og temadagen er åpen for alle.

Programmet for dagen består av en presentasjon av nettverk for samiske helsearbeidere på Røros. Presentasjon av SANKS, hvem de er og hva de kan tilby. Elisabeth Gerhardsen, psyk. Spesialist SANKS- Når spor etter krenkelser går i arv. Snefrid Møllersen, psyk.spesialist SANKS – Reindriftas hverdag, sørsamisk fokus. Og ung sørsamisk stemme- Livsvilkår og livsvilje.