Samerådet fornyer Sámi Duodji-merket

Ellen Berit Dalbakk. Foto: Carl-Johan Utsi.

Samerådet arbeider med fornying av Sámi Duodji-merket. Målet med arbeidet er bedre beskyttelse og merkevarebygging av duodji og samiskprodusert design, skriver Samerådet i en pressemelding.

Dagens merke oppfyller ikke sin hensikt

Sámi Duodji-merket ble opprettet av Samerådet på 80-tallet som et varemerke for duodji. Merkets formål var blant annet å verne duodji fra kopiering og misbruk, veilede og informere kjøpere om samisk produserte produkter.

– Samerådet mener at Sámi Duodji-merket ikke oppfyller hensikten sitt godt nok i dag. I samarbeid med duodji-organisasjonene i Sápmi og sametingene ønsker derfor Samerådet nå å bygge opp en bedre struktur rundt merket, både juridisk og kommersielt, sier prosjektleder Ellen Berit Dalbakk, som kommer fra Skånland og selv er utøvende duojár.

Verdiskapning som kommer det samisk samfunnet til gode

Prosjektet befinner seg nå i en forprosjektfase som fokuserer på kommunikasjon med duodji- miljøene og å stake ut veien videre for arbeidet.

– I arbeidet inngår også merkevarebygging av duodji. Målet er blant annet at turister som kommer til Sápmi skal vite om merket før de kommer; de skal ha et ønske om å kjøpe duodji og design merket med det. Samerådet ønsker å bidra til at verdiskapning som gjøres på bakgrunn av samisk kultur skal komme det samiske samfunnet til gode, sier Dalbakk.

Inviterer duodji-organisasjonene til samarbeid om merket

Som en del av arbeidet med fornying av Sámi Duodji-merket arrangerer Samerådet innspillseminaret ”Hvordan beskytte duodji?” i Inari tirsdag 22. mai. Seminaret arrangeres i forbindelse med en større konferanse om beskyttelse av samisk kulturarv. Konferansen blir arrangert i samarbeid med sametingene.

– For Samerådet er det både nødvendig og avgjørende med innspill fra det samiske samfunnet i arbeidet med Sámi Duodji-merket. Vi ønsker dialog med duodji-organisasjonene, duojárat, andre som jobber mot samme mål og øvrige interesserte. Dette er et arbeid vi må gjøre i felleskap for å sikre at merket kommer det samiske samfunnet til gode på best mulige måte, sier Dalbakk.

Samerådets arbeid med fornying av Sámi Duodji-merket har fått innvilget forprosjektstøtte fra EU-programmet ”Northern Periphery and Arctic Programme”. Programmet henvender seg spesielt til urfolksprosjekter, og Samerådet oppfordrer flere til å se i deres retning.

Samerådet har tidligere gjennomført et prosjekt som så på revitalisering av Sámi Duodji- merket. Prosjektet ble gjennomført i 2015 og 2016 med støtte fra Sametinget på norsk side.

Om Samerådet

Samerådet er en samarbeidsorganisasjon for de samiske organisasjonene i Norge, Sverige, Russland og Finland, og er en felles ideell, kulturpolitisk og politisk organisasjon som virker på tvers av landegrensene.

Sami Duodjemearka