F.v.: Driftsleder Håkon Seternes i Måsøval fiskeoppdrett, Marit Eriksen – Intro Trainee, Arvid Ervik - Kysttrainee, Samareh Granqvist - Fjelltrainee, Olav Weglo - Trainee Namdalen, driftstekniker Elly Ragnhild Strømme i Måsøval fiskeoppdrett. Foto: Cecilia Brurok/Lokalavisa Hitra-Frøya

Samarbeid fra kyst til fjell

Trøndelag Fylkeskommune har vedtatt å støtte de regionale traineeordningene i et toårig prosjekt. De fire trainee-ordningene i Trøndelag er Intro Trainee på Innherred, KystTrainee, Fjelltrainee og Trainee Namdal. Fra og med i høst skal disse samarbeide under den felles paraplyen Trainee Trøndelag, skriver Rørosregionens Næringshage i en pressemelding.

Samarbeid fra kyst til fjell

Bakgrunnen for prosjektet er å legge til rette for erfaringsutveksling og tettere samarbeid mellom de regionale ordningene. Trainee Trøndelag er et toårig prosjekt med støtte fra Trøndelag Fylkeskommune. Samareh Granquist deltar i prosjektet på vegne av Fjelltrainee og Rørosregionen Næringshage. Marit Eriksen fra Intro Trainee er prosjektleder for samarbeidet.

– Målet er å bidra til mer enhetlig og effektive traineeordninger i Trøndelag. Slik kan ordningene i større grad møte både nærings- og arbeidslivets samt studentenes behov, sier Marit Eriksen som er prosjektleder for samarbeidet.

Felles profilering

Samarbeidet er allerede godt i gang. Felles markedsmateriell og planlegging av stand under karrieredager står på planen utover høsten.

– Vi står sterkere i lag og ønsker å fremheve hvilke muligheter som finnes i distriktene. Vår erfaring er at folk med rett kompetanse ikke er klar over hvilke spennende karrieremuligheter som finnes utenom byene. Marit forteller også at de får stordriftsfordeler hvor de kan lære av hverandre, utveksle erfaringer og sammen kunne skape en best mulig trainee-ordning i Midt-Norge.

Verdifullt for bedriftene

De ulike trainee-ordningene ser at bedriftene bedriftene ønsker å være med igjen år etter år. Bedrifter som ønsker å ta del i trainee-ordninga må betale en medlemskontigent og stå for traineens lønn, men tilbakemeldingen er at de til gjengjeld får flinke, foroverlente folk til sin bedrift. Kompetanse som bedriftene kanskje ikke i like stor grad hadde klart å skaffe på egenhånd.

Prosjektgruppa hadde sin første samling i Trondheim i mai og sin andre samling på Hitra-Frøya i begynnelsen av september. I desember skal de møtes på Røros.

Trainee Trøndelag

Samarbeid mellom fire trainee ordningeer i Trøndelag. De fire trainee-ordningene i Trøndelag er Intro Trainee på Innherred, KystTrainee, Fjelltrainee og Trainee Namdal

Fjelltrainee

Fjelltrainee startet opp allerede i 2009 og har i flere år sikret at ung kompetent arbeidskraft har blitt tilført regionens arbeidsmarked. Siden oppstarten har det vært 23 Fjelltraineer, og mange av dem er blitt tilbudt fast arbeid i regionen under eller etter trainee-perioden. Hele fire av de fem Fjelltraineene fra perioden 2015–2017 er per 1. januar 2018 ordinært ansatt i en virksomhet i regionen. Rørosregionen Næringshage har hatt ansvar for ordningen siden 2015.

 

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest