Ryddet etter bygging i 1967

Her forsvinner det siste elementet fra elva. Foto: Tore Østby

Johan Kjellmark AS bygde brua over Hitterelva på Flanderborg i 1967. Under byggingen ble det laget fire midlertidige fundameneter, som ble liggende igjen i elva da brua var ferdig. Nå er de fjernet.

De fire betongelementene var fremmedelementer i elva, og flere har ment at de burde fjernes. For å få til det på en grei måte, var man avhengig av svært lav vannstand i elva. I 1967 hadde ikke Johan kjellmark AS utstyret som måtte til.

Den svært regnfattige sommeren har ført til rekordlav vannstand i elva. Gunnar og Ole Jørgen Kjellmark har benyttet anledningen til å rydde opp i gamle synder. Det siste betongelementet ble løftet ut av elva i ettermiddag. Det var borret et anker inn i elementet på forhånd.