Ros fra Nasjonale kulturvernorganisasjoner

Kulturminnefondet i Bergmannsgata. Foto: Tove Østby

Kulturminnefondet hadde forrige uke besøk av flere nasjonale kulturvernorganisasjoner, som fikk høre om virksomheten som Kulturminnefondet har i hele Norge. De som var på besøk representerte Stiftelsen Norsk Kulturarv, Europa Nostra Norge og Fortidsminneforeningen avd. Rogaland.

Europa Nostra Norge er en europeisk paraplyorganisasjon for de frivillige kulturorganisasjonene over hele Europa.

Det er nok prosjekter å ta tak i i Norge. Det har litt å gjøre med klima, og det har litt å gjøre med de strukturelle forandringene som er over hele landet.

– Jeg tror ikke Kulturminnefondet blir arbeidsledig på en generasjon eller to for det kommer stadig til nytt og bevisstheten rundt ivaretakelse av våre kulturminner er jo blitt veldig mye større. de senere årene, heldigvis, sier Erik Schultz, styreleder i Europa Nostra Norge.

Stiftelsen Norsk Kulturarv

Stiftelsen Norsk Kulturarv er 25 år i 2018. Stiftelsen ble etablert i Vågå som en interesseorganisasjon for eiere av fredet og vernet kulturminner.

Erik Lillebråten som er direktør i Stiftelsen Norsk Kulturarv sier at de ønsker å jobbe med alle deler i den norske kulturarven.

– For oss som ivrer for kulturminnevernet er det mer enn nok å både se og oppleve på Røros. Hele tiden er det nyttig og hyggelig å møtes de forskjellige organisasjonene og de forskjellige aktørene innenfor kulturminnevernet. Da er det å komme sammen og snakke og se på ting, ikke minst. Her er det jo mer enn nok å se på langs gatene, og ikke minst besøk i kirka, sier Erik Lillebråten.

Lillebråten tror at vi blir bare flinkere og flinkere til å bevare kulturarven.

– Det er så lett for å bli slik i alle sammenhenger at vi tenker at alt var så mye bedre før, og at man er litt fortvilet over den oppvoksende slekt, og hvordan skal dette bli om 20 år og 40 år. Jeg har faktisk god tro jeg på at de som vokser opp og som kommer etter oss vil være akkurat like mye opptatt av å ta vare på kulturarven som det vi er. Det gjelder bare å så noen spirer, sier Erik.

I forbindelse med 25-årsjubileet lanserer Norsk Kulturarv et undervisningsopplegg. Til dette har Norsk Kulturarv fått økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til å lage et digitalt undervisningsopplegg om den norske kulturarven som skal presenteres for alle landets skoler og barnehager.

– Det er voldsomt arti. Det håper vi skal være et ledd i å så denne spiren, se de oppvoksende enten det er historie generelt, slektsgransking, lafting, bunadssøm og hva det  skulle være. Kanskje jobber de ikke så mye med det i ungdomsårene sine men så blir de godt voksne, så blomstrer interessen opp igjen, sier Lillebråten.

Direktøren i Stiftelsen Norsk Kulturarv tror at jobben som Kulturminnefondet gjør er helt avgjørende ute i landet, ikke minst for de private eierne.

– Det er jo her, kanskje den største økonomiske bidragsyteren til private eiere, som vil restaurere kulturminnet, holde kulturminnet vedlike. Når man hører om den formidable auken som har vært i overføringer til kulturminnefondet bare de siste 4-5 årene, så er det kjempe artig. Men det er jo så mye mer søknader enn det er kroner til prosjekt, så det er egentlig bare å spa på med mere resurser. Det har vært ei enorm auke de siste årene, der må vi selvsagt skryte av våre folkevalgte og takke for at de har gjort det disse årene. Men det er rom for mer, sier Erik Lillebråten.

Fortidsminneforeningen

Jarle Braut i Fortidsminneforeningen avd. Rogaland er pensjonert bonde, tidligere var han fylkespolitiker med fokus på kulturvern. Han har også jobbet i Norsk Kulturarv. Jarle har hatt interesse for kulturminner og kulturvern i mange år, helt fra barns ben av

For Braut er det viktig at kulturlandskapet blir tatt vare på.