Rørosmat`n får selge øl

Niklas Sandbakken.

Formannskapet sa i dag enstemming ja til en søknad fra Rørosmat`n om å få selge lokalt øl klasse 1 maks 4,7% alkohol i lokalene i Peder Hiorts gate 2. Røros kommune mottok søknaden om salgsbevilling fra Rørosmat`n as, den 25.10.2018. Det er også søkt om skjenkebevilling, en søknad som er behandlet i egen sak.

Som styrer godkjennes Niklas Sandbakken. Det gis et midlertidig unntak fra kravet om stedfortreder. Rørosmat`n er i en ansettelsesprosess og det vurderes at kravet til stedfortreder er vanskelig å oppfylle for Rørosmat`n på nåværende tidspunkt. Det forutsettes imidlertid at det kommer på plass en stedfortreder så fort som mulig når ansettelsesprosessen er avsluttet.