Røroskunstnere på jubileumsutstilling

Driver av TØYsentralen, Helga Storbekken ved Synnøve Korssjøen sin kunst. Foto: Tove Østby

Veldig mange tok turen til TØYsentralen på Tolga i dag, da jubileumsutstillingen åpnet. Under åpningen var det helt fullt i lokalet til TØYsentralen, og mange ventet utenfor. TØYsentralen holder i sommer en storstilt jubileumsutstilling for å markere 10 års virke som galleri for presentasjon av samtidig billedkunst og kunsthåndverk. I anledning feiringen er 47 sentrale kunstnere invitert til deltakelse, og de har alle vært viktige bidragsytere i TØYsentralens utstillingshistorikk. Utstillingen står oppe til 29.juli.

To av kunstnerne som er utstilt på utstillingen er Røroskunstnerne Synnøve Korssjøen og Marte Sandnes Ophus. Synnøve er kunsthåndverker som bor og arbeider på Røros. Hun er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole. Marte er gullsmed og filigranssølvsmed som driver Ophus sølvsmie.

Marte Sandnes Ophus stiller ut på TØYsentralen sin jubileumsutstilling. Foto: Tove Østby

Her er en pressemelding som er sendt ut i forbindelse med utstillingen. Tekst: Kunsthistoriker, Ingunn Svanes Almedal:

Utstillingen vil i løpet av noen uker i juli ha fokus på hvordan galleriet faglig og kulturelt har opparbeidet seg en forankring i en nær geografi. Samtidig vil det brede spekteret av representerte kunstneriske uttrykk peke utover og forbi periferien. Gjennom ulike tilnærminger innhentes kunstens potensiale for å gjøre observasjoner og fortolkninger i et større kollektivt rom. Eneste gitte avgrensning av året er betingelsen om å holde seg innenfor et mindre fysisk format med bakgrunn i det høye antallet kunstnere.

 

TØYsentralen har beliggenhet i Tolga i Nord- Østerdal og ble etablert av kunstner og kurator Helga Storbekken som har en lokal tilknytning. Galleriet er et av få visningssteder mellom Hamar og Røros der intensjonen om å løfte fram aktuelle kunstproduksjoner av nasjonal betydning er retningsgivende. Utgangspunktet for etablering er en fellesnevner galleriet deler med mange andre liknende institusjoner i vår tid: nedleggelse av tradisjonell industri og handelsvirksomhet i distriktene forårsaket av samfunnsendringer og moderne bosettingsmønstre. Galleri TØYsentralen var opprinnelig en manufakturbutikk på Tolga med daglig drift på 1960- og 1970-tallet. Ved stiftelsen av kunstnerisk etablissement i 2008, flyttet man inn i de originale butikklokalene og beholdt virksomhetens navn og logo fra den gang, altså TØYsentralen. Fra og med 2014 har man utvidet driften til å omfatte samarbeidsprosjekter med nærkommunene Røros og Tynset og har knyttet egne utstillinger til en øvrig arrangementskalender i Tolga.

Jubileumsutstillingen vil underbygge betydningen av et lokalt initiativ med utspring i egne tradisjoner. Tolga kommune er kjent for et rikt kulturliv århundrer tilbake og en vital fornyelse av kulturarven i nåtid. TØYsentralen er i et slikt perspektiv en aktør med et naturlig tilfang av referanser.

I en nasjonal formidlingshistorie kan man si at institusjonen manifesterer seg som en fullverdig erstatning og arvtaker etter det sentralstyrte Riksgalleriet. Riksgalleriet var en omreisende formidlingsinstitusjon med formål om å høyne den estetiske kunnskapen i hverdagen og drev på 1950 til 1990-tallet under mottoet «Kunst til folket!».

I Tolga har man egenhendig tatt ansvar for å bygge kunstkompetanse ved kuratering og formidling og utviser urokkelig tiltro til distriktets lokale ressurser.

Etter 10 år befester TØYsentralen sin enestående posisjon og kan denne sommeren, som alle de foregående, tilby lokalbefolkning og tilreisende noe av det fremste blant tidens aktuelle kunsthåndverk og visuell kunst. I tillegg til hovedutstillingen vil det arrangeres en kunstnersamtale der fokus settes på regionens lange tekstiltradisjoner orientert mot teknisk ferdighet og bruk. Åpningshelgen vil by på unike muligheter til å oppleve stedets særegne mat-, musikk- og levende håndverkstradisjon.

På utstillingsåpning i dag var det åpningstale ved Lars Elton, kunstkritiker i Dagsavisen og frilansjournalist. Performance «Første og siste setning» ved kunstner Kjetil Skøyen, og lokking ved musiker Eli Storbekken.