Røros kommune: eiendomsskatt – promille – prosent

John Helge Andersen. Foto: Tore Østby

Leserinnlegg av John Helge Andersen

Det synes å foreligge en del rare oppfatninger når det gjelder eiendomsskatten i kommunen, både blant politikere og administrasjon.

La det være klart:
Eiendomsskatten øker fra 30 til 37 millioner ifølge budsjettet, en moderat økning antydes det i saksframlegget for kommunestyret.
For boliger øker skatten med 22,7 prosent fra 2018 til 2019. Skattegrunnlaget øker med 80 prosent, så hvis grunnlaget var 1 million i 2018 blir det 1,8 millioner i 2019. Dette kompenseres delvis ved at
satsen senkes fra 5,5 promille til 3,75 promille. Betalte man 5500 kr i 2018, blir beløpet 6750 kr i 2019.

De 22,7 prosentene som er årets økning mener visstnok varaordføreren kan fordeles på 10 år og hevder da at det utgjør bare vel 2 prosent pr år. Så han har nok fortrengt at han har vært med på å øke skatten i 2013 og 2015.
I 2009 var promillesatsen 2, økningen i penger til 2019 blir da formidable 237 prosent. Skatteinngangen har økt fra 13 millioner kr i 2009 til forventete 37 millioner kr i 2019.

For å sukre årets økning foreslås det å få vurdert bunnfradrag på skattegrunnlaget, uten at skatteinngangen skal reduseres. Enkel regning viser at for hver 100.000 kr i bunnfradrag, reduseres
inntektene med vel 2 millioner. Bunnfradrag medfører at man må øke promillesatsen for å ta inn det man mister på fradraget. For en gjennomsnittlig eier med takst på 1,5 millioner vil faktisk skatten
øke. Hvis man går over 300.000 kr i bunnfradrag, nærmer man seg den fra departementet antydete maksimale grensen på 5 promille.

Det er uheldig at Røros kommune har gjort seg helt avhengig av eiendomsskatten til ordinær drift. Hele det forventete overskuddet i kommunebudsjettet er mindre enn økningen i eiendomsskatten.