Røros billigere enn nabokommunene

Foto: Tove Østby

Røros kommune er billigere enn nabokommunene på kommunale avgifter på vann, avløp og renovasjon. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av avgiftene på vann, avløp og renovasjon i samtlige norske kommuner. 

NRK har gått gjennom samtlige avgifter som kommunene selv har meldt inn til den såkalte KOSTRA-databasen hos Statistisk sentralbyrå. Gjennomgangen viser at innbyggerne i Røros kommune betaler kr 9232 for kommunale avgifter på vann, avløp og renovasjon. I Tydal betaler innbyggerne kr 14109, i Holtålen kr 13486, i Os kr 10737 og i Engerdal betaler innbyggerne kr 16182.

Dyrest i landet er Hægebostad med kr 16340, og billigst er Årdal med kr 4600.

Foto: Tore Østby