Brit Skjelbred er fylkesmann i Sør-Trøndelag. Foto: Aud Mollan, Fylkesmannen

ROBEK-dom fra fylkesmannen

Fylkesmannen har gått igjennom Røros kommunes regnskap og budsjett, og kommet med sin dom; Røros kommune er nå kvalifisert for utmelding av ROBEK-lista. Fylkesmannen har sendt brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, der utmelding anbefales.

Gode regnskapsresultater i 2015 og 2016 gjør at kommunen har betalt ned merforbruket raskere enn nedbetalingsplanen, og hele det akkumulerte merforbruket er dekket inn. Kommunen har vært gjennom en krevende og omfattende økonomisk snuoperasjon hvor det er blitt iverksatt flere omfattende tiltak for å bedre kommunens økonomiske situasjon og styring. Det er gledelig for Fylkesmannen å konstatere at vilkårene for å være innmeldt i ROBEK ikke lenger er tilstede, heter det blant annet i brevet.

Røros kommune ble meldt inn i ROBEK i august 2014 etter at regnskapene viste at en vedtatt plan for inndekning av kommunens underskudd fra 2012, ikke var fulgt. Regnskapet viste merforbruk også i 2013 og 2014, og ved utgangen av 2014 hadde kommunen et akkumulert merforbruk på i overkant av 31 mill. kroner. Det var utgangspunktet for Bernt Tennstrand, som ble ansatt som ny rådmann våren 2015, og de nye politikerne som ble valgt høsten 2015.

Omstillingen hadde allerede startet i budsjettet for 2015, som ble vedtatt av det gamle kommunestyret, og utredet av tidligere Rådmann Jon Ola kroken. Prosessen ble forsterket i flere tøffe vedtak, blant annet om nedbemanning ved skolene og i helsesektoren gjort av de nyvalgte politikerne.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som endelig avgjør om Røros kommunes tid som formalisert fattigkommune er over for denne gang.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest