Riving i gang

Foto: Tore Østby

I dag startet arbeidet med å rive det gamle internatbygget i Sundveien. Huset rives for å gi plass til en ny midlertidig modulbarnehage, som skal stå klar til høsten. Rivearbeidet vil pågå, mens det er full aktivitet på skolene rundt. Det er påventet noe trafikkale problemer mens arbeidet pågår.

Riving og opparbeidelse av tomt koster omlag 3,9 millioner. Dette dekkes med ubrukte lånemidler. Riving av internatbygget vil en frigjøre nok plass til en treavdelings barnehage med nødvendige personalfunksjoner.

Røros kommune kjøper barnehagemoduler som settes sammen til 3 avdelinger. I tillegg skal modulen inneholde nødvendige arealer for personell, som garderober, kontorer, toalett/dusj og spiserom/møterom.