Reidun rydder etter NATO

Reidun Roland. Foto: Tore Østby

I dag inntok Formannskapet Storstuggu igjen, etter å ha vært i indre eksil under NATO-øvelsen Trident Juncture. NATO hadde forlatt Storstuggu, som var kommandosenter for øvelsen, og tatt med seg sine saker. En wire hadd blitt igjen, og lå delvis på plenen og delvis ute på parkeringsplassen.

Reidun Roland ventet hverken på saksutredning eller vedtak, men tok wiren i egne hender.