Redegjorde for økonomien ved Verket

Styreleder Kjell Hans Bakke og Daglig leder Roar Aksdal har varslet om at det er millionoverskudd på gang for Verket AS. Foto: Tore Øsrby

2017 ser ut til å bli et meget godt år for Verket AS.  Daglig leder Roar Aksdal la i dag fram en økonomirapport for Formannskapet, som tyder på at Verket i år kommer til å oppnå et overskudd på bortimot en million kroner. Til nå har Verket gått med underskudd hvert år siden oppstarten.

Bedringen i økonomien skyldes delvis bedre inntekter, men aller mest kutt på utgiftssiden.

– Vi har skjørt ned til «need to have», og kvittet oss med «nice to have», sa Roar Aksdal til Formannskapet i dag.

Verket taper store penger på fastrentlån i Rørosbanken, som ble inngått på et tidspunkt med høyere rentenivå enn i dag. Fastrenteavtalen vil gå ut i 2021. Det vil koste 2 millioner kroner å komme seg ut av denne avtalen nå.

Verket har nå en gjeld på omlag 44 millioner kroner. Gjelden er redusert med 4 millioner kroner siden nyttår. 2,5 millioner av dette skriver seg fra overskudd i likviditetsbudsjettet. Det er årlige avskrivninger  som forklarer forskjellen mellom likviditetsoverskudd og endelig resultat på 1,6 millioner kroner.