Punktum for Røros boligstiftelse

Rådmann Bernt Tennstrand, ordfører Hans Vintervold og formannskapssekretær Anette Sæther bokfører at Røros boligstiftelse skal legges ned. Foto: Tore Østby

Røros formannskap gikk i dag enstemmig inn for å legge ned Røros Boligstiftelse. Røros kommune tar regninga for selskapets gjeld. Sittende styre i Røros Boligstiftelse ba Røros kommune om å igangsette arbeid for nedleggelse av stiftelsen. Stiftelsen ble i sin tid opprettet for å drive oppføring og utleie av kommunale boliger, men har i flere år ligget inaktiv uten eiendeler eller inntekter.

Stiftelsens har en gjeld på kroner 88 903, og Røros kommune er eneste kreditor.  Avviklingsstyret skal lage en fortegnelse over stiftelsens eiendeler, rettigheter og forpliktelser og gjøre opp en balanse med henblikk på avvikling av stiftelsen. Stiftelsens eiendeler skal omgjøres i penger så langt det er nødvendig for å dekke dens forpliktelser.

Formannskapet ber Stiftelsestilsynet om å igangsette opphevelse av Røros Boligstiftelse med umiddelbar virkning. Rådmannen bes om å legge frem sak for inndekning av stiftelsens gjeld til Røros kommune når avviklingsstyret har kommet i gang med sitt arbeid.