Psykisk helse- og rustjeneste på flyttefot

Psykisk helse- og rustjeneste har flytte inn i nye lokaler. Foto: Røros kommune

Fra 1.juni blir psykisk helse- og rustjeneste å finne i nyoppussede lokaler på Øverhagaen 1, gjerne kjent som «Den gamle aldersheimen». Der skal tjenesten disponere en egen kontorfløy ut mot vegen, skriver Røros kommune på sine hjemmesider. 

Psykisk helse- og rustjeneste i Røros kommune er et lavterskeltilbud for mennesker som i kortere eller lengre perioder sliter med psykiske problemer og/eller rusproblemer.

Tjenesten håper at publikum vil finne vegen til dem også på Øverhagaen
Hos psykisk helse- og rustjeneste er det 10 ansatte fordelt på 8,5 stillinger. De er spesialutdannede sykepleiere, hjelpepleiere, sosionom og vernepleier med lang erfaring i å jobbe med menneskers psykiske helseutfordringer. De tar imot folk til samtaler i egne lokaler, og de jobber av og til hjemme hos folk. I tillegg holder de kurs i mestring av belastninger og depresjon, og driver et dagtilbud (mandager) i lokalene på Øverhagaen. Kommunepsykologen er nært knyttet til deres tjeneste.

Redusert tilgjengelighet under flyttinga
I forbindelse med flyttinga vil tjenesten bli mindre tilgjengelige i noen uker, og ventetida for å få hjelp og samtaler kan bli noe lengre. Men de tar imot henvendelser, og vurderer behovet for kontakt fortløpende. 31.05. 01.06. og 04.06 vil tjenesten holde helt stengt. Psykisk helse- og rustjeneste er ingen akutt-tjeneste, så ved behov for akutt hjelp, er det legevakt som gjelder.