Prøver ny stridsbru

Her kjører den første stridsvogna over den nyinnkjøpte stridsbrua. Foto: Tore Østby

Sverige spiller en viktig rolle i NATO-øvelsen Trident Juncture, selv om Sverige ikke er medlem i forsvarsorganisasjonen. Sverige har status som samarbeidende land, og det svenske forsvaret forsterkes for tiden med materiell som brukes av NATO-landene.

I dag tok den svenske brigaden i bruk ei ny-innkjøpt stridsbru for første gang, her på Røros.

Kompanisjef Anders Stigson og Major Jonas Frohlund fra ingeniørregimentet Sverige ble intervjuet av Tore Østby.