Formannskapet er i dag samlet i et møterom på Rørosmuseet. Foto: Tore Østby

Politikerne skal bruke kompass

Formannskapesmedlemmene gikk i dag inn for å bruke kommunekompasset som grunnlag for utarbeiding av en utviklingsstrategi for Røros kommune. Utviklingsstrategi 2018 – 2020 er den første planen som ble vedtatt på dette grunnlaget.

Formannskapet skal holdes løpende orientert om arbeidet med planen. Rådmannen skal orientere om utviklingen av arbeidet i Røros kommunes årsberetning, og har en presentasjon for kommunestyret minimum en gang pr år om status for arbeidet. utviklingsstrategi 2018-2020 ble vedtatt av kommunestyret basert på utfordringsbildet som kommunekompassevalueringen høsten 2017 viste.

Kommunekompasset er et verktøy for den strategiske utviklingen av den kommunale organisasjon. Røros kommune tok i bruk denne metoden for første gang i 2013. Metoden tar utgangspunkt i at kommunen er en sammensatt organisasjon med fire hovedoppgaver: – Kommunen som politisk-demokratisk arena – Kommunen som ansvarlig for tjenesteproduksjon overfor innbyggerne – Kommunen som myndighetsutøvende organ i henhold til lover og forskrifter – Kommunen som samfunnsutvikler Kommunekompasset er utviklet for å gjenspeile kompleksiteten i disse oppgavene. Kommunene måles på åtte fokusområder som hver gir 100 poeng:

1. Offentlighet og demokrati

2. Tilgjengelighet, innbygger- og brukerorientering

3. Politisk styring og kontroll

4. Lederskap, ansvar og delegasjon

5. Resultatfokus og effektivitet

6. Kommunen som arbeidsgiver

7. Utviklingsstrategi og lærende organisasjon

8. Kommunen som samfunnsutvikler

Kommunekompasset har vært mye av grunnlaget for å få Røros kommune av ROBEK-lista, sa rådmann Bernt Tennstrand til Formannskapet i dag.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest