Partene holder på sitt

Foto: Tore Østby

I løpet av dagen skal Lagmannsretten ta stilling til om Hytteeierne får brøyte bilveien langs Langegga vinterstid. Så langt har det ikke kommet vesentlig nye momenter på bordet. Det synes ikke å være store uklarheter om de faktiske forhold, og saken koker ned til å dreie seg om rettsvurderingen.

Hytteeierne i Langegga, Britt Solvor Langen Helle, 2323; Eli Wahl Solbakken, 7026; Erling Krogh, 7088; Gunn Synnøve Jørstad, 7630; Jan Ivar Ødegård, 2005; John Erik Duun, 7630; Ole Ragnar Langen, 7374; Per Arne Langen, 0375; Rune Wold-Storli, 7670; Unni Irene Brean Westreng, 2013 er alle til stede under Lagannsrttens behandling i Storstuggu i dag.

Hytteeiernes advokat har innledet med en historisk gjenomgang. Han søkte å etablere et historisk grunnlag for veirett uten avgrensninger.

– Det idrettslaget har foretatt seg i området er gjort med og uten grunneierens viten og godkjennelse. Idrettslaget har gjort dette for egen risiko, og Hytteeierne skal ikke ta støten for dette, sa hytteieiernes advokat Bjørn Hovstad.

Hytteierene krever at dommen fra jordskifteretten settes til side, og at hytteeierne får rettskraftig veirett uten innskrenkninger knyttet til sesong.

Advokatfullmektig Øystein Sundnes kjører saken for Statskog.

Sundnes baserte seg i sin innledning mye på dommen i jordskifteretten.

– Retten til kjøring på veiene et etablert gjennom hevd. Brøyting har ikke vært del av hevden som er opparbeidet. Idrettslaget har brukt traseen som skiløype i 50 år, sa Sundnes i sin innledning.

Statskog lan ned påstand om at jordskifterettens dom opprettholdes, og at kjørerett ikke gjelder vinterstid.

Ankemotpartene Røros kommune og Gjøsvkmoen AS stiller uten advokat. Jarle Østgård tok ordet på vegne av Gjøsvikmoen AS. Han stilte seg bak Statskogs påstand, og ønsket en videreføring av praksis slik den har vært. Gjøsvikmoen AS er heleid av Røros Vekst AS. Røros Vekst AS er eid av Røros kommune (45%) Røros elektrisitetsverk (22%), Rørosbanken (22%) og Johan Kjellmark AS (11%), Dag Øyen tok ordet på vegne av Røros kommune. Øyen trakk fram den nylig vedtatte reguleringsplanen for området, der veien er regulert som skiløype vinterstid.

 

Etter innledningene skal lagmannsretten på befaring i Langegga. Rettens administrator Magne Reiten og lagdommerne Bjørn O. Berg og Gunnar Gregor Hagen skal til slutt avsi dom i saken.

I og med at det finnes lite rettspraksis å bygge på når det gjelder sesongmessige avgrensninger i veirett, kan det ligge an til at saken også går til Høyesterett.