Påkjørt og forlatt

Den døde elgkalven ble funnet av tilfeldig forbipasserende. Foto: Hans Iver Kojedal
Det er skåret av et kjøttstykke fra elgkalven. Foto: Hans Iver Kojedal

Naturforvalter i Røros kommune Hans Iver Kojedal rapporterer at en elgkalv antas å være påkjørt, uten at påkjørselen er varslet. Påkjørselen har skjedd ved Skjerdingstadvollen i Hånesåsen trolig i dag tidlig.

Det er fjernet kjøtt fra kalven, dette er utført ganske umiddelbart etter at dyret døde. Dyra har vært inne på Skjerdingstadvollen og beitet. Veien går mellom dyrkamarka på setervollen og skogen.

Den døde elgkalven ble oppdaget av tilfeldig forbipasserende ved 11-tida i dag. Vedkommende varslet kommunen.

Kalven døde av bruddskader i nakken. Disse skadene vurderes å være påført i forbindelse med direkte påkjørsel eller nesten-påkjørsel der dyret har falt og brekt nakken.

Det vurderes som sannsynlig at vedkommende som har skåret vekk kjøtt var involvert i hendelsen eller vitne til at elgkalven omkom.

Naturforvalteren ber folk som eventuelt vet hva som her har foregått varsle kommunen på 724 19400 eller politiet på 02800.