På plass i ordførerstolen

Dagens ordfører Anne Grethe Beck Andersen. Foto: Tore Østby

Det er Anne Grethe Beck Andersen som er ordfører i dagens Formannskapsmøte på Storstuggu. Ordfører Hans Vintervold og varaordfører Bjørn Salvesen hadde begge meldt forfall til dagens møte.

Formannskapet valgte da selv en setteordfører, og Beck Andersen ble enstemmig valgt. Hun er ikke ny i rollen. I 1991 fungerte hun som ordfører i en periode på ett år. Hun har også ved flere anledninger gått inn som setteordfører i enkeltsaker der ordfører og varaordfører har vært inhabil.