Over 900 000 til samiskopplæring

Foto: Tore Østby

Fylkesmannen i Finnmark har tildelt Brekken oppvekst og lokalsenter tilskudd til opplæring i samisk med inntil 1420 årstimer og opplæring på samisk inntil 1440 årstimer for skoleåret 2017/2018. Dermed får Røros kommune utbetalt statstilskudd til samiskopplæring ut fra totalt årstimetall på 2860, og får et tilskudd på kr 925 925.

Fylkesmannen i Finnmark gjør oppmerksom på at siden Røros kommune nå er språkforvaltningskommune, så skal kommunen fra og med skoleåret 2018/2019 søke statstilskudd gjennom Fylkesmannen i Trøndelag, og kommunen skal ikke lenger søke Fylkesmannen i Finnmark om statstilskudd for samiskopplæring.

Foto: Tore Østby