Øvelse og malmleting

Foto: Leif Arne Holme/NGU

Det har kommet spørsmål til Rørosnytt i dag, om hvorfor det er så mye trafikk i luften over Røros. Det skyldes hverken skogbranner eller leteaksjoner etter folk, men øvelsesflyging og leting etter metaller i bakken.

– Rørosfly flyr akkurat nå skoleflyging, og et kanadisk selskap gjør kartlegging for NGU, sier lufthavnsjef Røros lufthavn/Sjefflygeleder Røros TWR/APP Gudbrand Rognes til Rørosnytt.

Begge de to bruker Røros lufthavn som base for aktiviteten.