Ordning med akuttbil vekker oppsikt

Akuttbilen. Foto: Tove Østby

Ordningen med akuttbil på Røros kom i stand etter at Helse Midt-Norge trakk tilbake en ambulansebil fra Røros i februar 2017.  Det var Røros kommune som tok initiativer til å få en akuttbil, som erstatning og dette ble etablert som et prosjekt.

Prosjektet ble kalt Rørosmodellen, og nå vurderes en slik løsning i flere kommuner. Riksmedia har også meldt sin interesse for Rørosmodellen. Da denne løsningen ble lansert var skepsisen stor, og mange fryktet at dårligere beredskap skulle bli resultatet. Nå mener Rådmann Bernt Tennstrand at prosjektet har vært vellykket, og at en akuttbil i stedet for en ekstra ambulanse på dagtid, har bedret beredskapen.