Optimistiske utsikter for den sørsamiske bokbussen

Jf. dagens vedtak om økt støtte til produksjon av ny litteratur fra sametinget, her er en pressemelding fra de Sør-Samiske representantene i Norske Samers Riksforbund, om at de er optimistiske til forhandlingene om finansieringen om den sørsamiske bokbussen:

Fylkesrådet i Trøndelag har vedtatt å forhandle med Sametinget om en justert tilskuddsordning for et fortsatt samarbeid rundt en sørsamisk bokbussen. Dermed er det muligheter for at den sørsamiske bokbussen videreføres.

– Det er gledelig at Trøndelag fylke viser vilje for en videreføring av den sørsamiske bokbussen. Bokbussen har stor betydning som en rullende fag- og kulturinstitusjon for grender og samfunn i utkant-Saepmie sier Nora Marie Brannsfjell.

I sitt forslag til ny samisk litteraturpolitikk, som behandles på Sametinget torsdag 27. September, fremmer NSR, NSR-Sáb, Senterpartiet, Åarjel Saami Gielh og Flyttsamelista en merknad om at Sametingsrådet skal forhandle med kommuner og fylker om finansiering av bokbussene. NSR er derfor fornøyd med at det kommer signaler fra fylkene allerede nå.

– Vi ønsker å frigjøre penger til formidling og produksjon av litteratur. Men hvis vi kan få en rettferdig finansieringsordning rundt den sørsamiske bokbussen sammen med Trøndelag fylke, så kan denne bussen fungere som et ytterligere litteraturtiltak i sørsamisk område, sier Tåamma Åhrén fra NSR.

Også i andre områder har fylkene tatt kontakt med Sametinget, med vilje til å forhandle rundt finansieringen av bokbussene. Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune har blant annet tatt til ordet for dette i en felles uttalelse.

– Med de signalene vi har fått, er jeg optimist for fremtiden til den sørsamiske bokbussen. Hvis fylket nå kommer oss i møte, kan vi holde den sørsamiske bokbussen på veien, og samtidig finansiere den offensive litteratursatsinga NSR og Sametingsrådet ønsker, avslutter Tåamma Åhrén

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest