Operasjon Dagsverk utsettes for svertekampanje

Johanne Roll Tangen. Foto: Alex Shaposhnikov.

Leserinnlegg fra Johanne Roll Tangen: 

Operasjon Dagsverk (OD) har siden 1964 gitt norske skoleelever muligheten til å gi bort en dag av sin utdannelse i solidaritet med ungdom i andre land. Dette er en stolt og lang tradisjon som verdsettes av unge og gamle i hele landet.  

I mars i år valgte et overveldende flertall av representantene på Elevtinget, Elevorganisasjonens øverste demokratiske organ, at årets OD-midler skal gå til KFUK-KFUM Global sitt arbeid i Palestina. Under slagordet «Frihet til å leve» setter årets OD-prosjekt søkelys på palestinsk ungdom som er født inn i en konflikt de ikke var med på å starte, men som de må leve med konsekvensene av.

Årets Operasjon Dagsverk fokuserer på traumebehandling, likestilling og rettighetsarbeid blant palestinsk ungdom. Det er ingen ting ved årets OD-prosjekt som er spesielt radikalt eller som skiller seg nevneverdig fra andre år OD har blitt arrangert. Allikevel har OD vært utsatt for en svertekampanje fra palestinafiendtlige organisasjoner. Flere ungdommer forteller om at de har opplevd grov hets og anklager om at de bidrar til terrorisme og jødehat når de støtter årets Operasjon Dagsverk. Dette syns jeg er veldig problematisk. Operasjon Dagsverk og KFUK-KFUM Global har gjentatte ganger vært tydelige på at de tar kraftig avstand fra alle former for rasisme og anerkjenner Israel som en legitim stat. Selv om årets Operasjon Dagsverk jobber for palestinske ungdommer betyr ikke det at de jobber mot Israel.  

Operasjon Dagsverk tror på ungdom!  
Det å vokse opp i en konflikt gjør livet vanskelig for mange palestinske ungdommer. Traumer, angst og depresjon gjør at flere dropper ut av skolen og mister utdanningen de har krav på. Nettopp derfor fokuserer OD i år på psykisk helse og traumebehandling for ungdom som har vært i fengsel. Gjennom å bearbeide opplevelsene sine får ungdommene hjelp til å komme tilbake på skolen eller ut i jobb.  

Likestilling er en annen og like viktig komponent i årets OD. Palestinske kvinner har alt for ofte ikke de samme rettighetene og mulighetene som menn. På tross av at kvinner jevnt over har høyere utdanning, ser man at de er svært underrepresentert i maktposisjoner. Gjennom OD bidrar norske skoleelever til at unge kvinners stemmer blir hørt og til at alle ser verdien av et mer likestilt samfunn.

Videre får ungdom økt demokratiforståelse, og kunnskap om ikke-voldelige virkemidler de kan bruke i arbeidet for en fredelig fremtid. På denne måten får unge palestinere muligheten til å ta grep om egen fremtid.

Det er dette Operasjon Dagsverk i år støtter. Derfor blir jeg trist av å se at voksne mennesker anklager både OD og KFUK-KFUM Global for å ha skjulte agendaer og antisemittiske holdninger når de i realiteten jobber for at ungdommers grunnleggende menneskerettigheter blir ivaretatt. Dette burde ikke være kontroversielt.


Jeg opplevde selv å se konsekvensene av konflikten for ungdommene i Palestina. Jeg møtte barn og unge ned i 13 års alder som hadde vært i fengsel, som aldri har sett noe utenfor hjemplassen sin, som hadde mistillit til demokratiet og som slet med skolehverdagen på grunn av sterke traumer fra barndommen. Barn som har mistet foreldre, tanter og onkler, søsken, hele familier. Som nevnt tidligere, har ingen av disse barna og ungdommene vært med på å starte konflikten. Likevel er det kanskje de som lider mest. Jeg tror at den mest produktive og bærekraftige måten vi kan hjelpe, er ved å nettopp tilby dem det årets OD-midler går til i år.

Jeg vil oppfordre alle til å støtte Operasjon Dagsverk ved å tilby jobb til en elev på OD-dagen, 1. november eller ved å jobbe selv hvis du har mulighet til det.

Vi er mange som støtter ungdoms kamp for en mer rettferdig verden. Fordi alle fortjener frihet til å leve!

Johanne Roll Tangen