Ønsker flere traineebedrifter

Foto: Tom Gustavsen Fjelltraineene i kull 8 og 9 Bak fra venstre: Tone Melvær Ruud (Doktorgrad i astrofysikk, kull 9), trainee hos Rørosregionen Næringshage – Erica Hammar (Bachelor i turisme- og destinasjonsutvikling, kull 9), trainee hos Røros E-Verk – Line E. Lyngstad (master i studier av kunnskap, teknologi og samfunn, kull 9), trainee hos Kulturminnefondet – Suzana Zoric (Master i arkitektur, kull 9), trainee hos Kulturminnefondet – Øyvind S. Norvik (Master i bygg- og miljøteknikk, kull 9), trainee hos Johan Kjellmark – Anita Prøsch (Sykepleier, kull 9), trainee hos Røros kommune - Tone M. Følling (Master i electric power engeneering, kull 8), engasjement hos Røros E-Verk - Petter Hartweg Husby (Bachelor i hotelledelse, kull 9) trainee hos Røros Hotell Foran fra venstre: Marit Tangvik (Bachelor i kreativ markedskommunikasjon, kull 9), trainee hos Form til Fjells og Alvdal Skurlag - Even Hoff (Sivilingeniør, kull 8), ansatt hos Røros Metall - Hans Bull (Master i naturforvaltning, kull 8), engasjement hos Fylkesmannen i Trøndelag

Rørosregionen Næringshage forbereder utlysning av Fjelltraineestillinger. Ønsket er at flest mulig bedrifter og kommuner melde inn sitt kompetansebehov. Traineestilllingene lyses ut neste uke, og bedrifter og kommuner kan komme med sine ønsker og behov nå.

Næringshagen, som er ansvarlig for ordningen, sier ordningen gjennom flere år har gitt bedrifter i regionen tilgang på akkurat den kompetansen de har bruk for ved å ansette en Fjelltrainee. I år deltar næringshagen også i prosjektet Trainee Trøndelag, sammen med tre andre traineeordninger.
Prosjektet er finansiert av Trøndelag fylkeskommune og gjennom felles markedsføring vil de nå ut til enda flere søkere og hjelpe flere bedrifter med å få tak i den kompetanse de trenger.

Selskaper som Kulturminnefondet, Flokk as, Alvdal Skurlag as, Røros E-Verk og Røros Hotell var alle med på forrige rekrutteringsprosess, hvor det ble ansatt et rekordhøyt antall Fjelltraineer.

En Fjelltrainee er en ferdig utdannet arbeidstaker med bestått bachelor og eller masterutdanning. En trainee er en ordinær arbeidstaker som kan forventes å være selvgående etter kort tid. Fjelltraineer kan ansettes både i privat og offentlig sektor. Et ordinært trainee-løp går over et eller to
år hvor traineen er ansatt i inntil tre bedrifter. Dette kan tilpasses bedriftens og traineens behov i hvert enkelt tilfelle.

– Gjennom Kompetansekartleggingen i høst har vi fått avdekt kompetansebehovet hos mange bedrifter, men vi skulle gjerne ha hørt fra flere. Desto flere bedrifter som melder inn sine behov til oss nå, desto mer spisset og målrettet kan rekrutteringsprosessen bli. Dette er en gylden mulighet for bedrifter å få unge, nyutdannede personer med høy kompetanse inn i virksomheten, noe flere burde benytte seg av, sier Samareh Granqvist som er ansvarlig for Fjelltrainee-ordningen i næringshagen. –

Fjelltrainee-ordningen dekker Tynset, Alvdal, Rendalen, Folldal, Tolga, Os, Holtålen og Røros. Ordningen administreres av Rørosregionen Næringshage som bistår gjennom hele rekrutteringsprosessen. Ordningen ble etablert i 2009 som en medlemsorganisasjon. Rørosregionen Næringshage tok
over ordningen fra 2015 og har de siste tre årene rekruttert 14 unge høyt utdannede voksne til arbeid i regionen. I 2018 (”kull 9”) ble det rekruttert hele 8 traineer. Åtte av ni traineer fra ”kull 7 og 8 ” (2016 – 2019) er i dag ordinært ansatt i en virksomhet i regionen.

 

Foto: Tom Gustavsen
Fjelltraineene i kull 8 og 9
Bak fra venstre:
Tone Melvær Ruud (Doktorgrad i astrofysikk, kull 9), trainee hos Rørosregionen Næringshage – Erica
Hammar (Bachelor i turisme- og destinasjonsutvikling, kull 9), trainee hos Røros E-Verk – Line E.
Lyngstad (master i studier av kunnskap, teknologi og samfunn, kull 9), trainee hos Kulturminnefondet
– Suzana Zoric (Master i arkitektur, kull 9), trainee hos Kulturminnefondet – Øyvind S. Norvik
(Master i bygg- og miljøteknikk, kull 9), trainee hos Johan Kjellmark – Anita Prøsch (Sykepleier, kull
9), trainee hos Røros kommune – Tone M. Følling (Master i electric power engeneering, kull 8),
engasjement hos Røros E-Verk – Petter Hartweg Husby (Bachelor i hotelledelse, kull 9) trainee hos
Røros Hotell
Foran fra venstre:
Marit Tangvik (Bachelor i kreativ markedskommunikasjon, kull 9), trainee hos Form til Fjells og Alvdal
Skurlag – Even Hoff (Sivilingeniør, kull 8), ansatt hos Røros Metall – Hans Bull (Master i
naturforvaltning, kull 8), engasjement hos Fylkesmannen i Trøndelag