Ole Jørgen på 14.-plass

Ole Jørgen Kjellmark Foto: Tore Østby

Nominasjonskomiteen i Trøndelag Høyre har i kveld kommet med sitt listeforslag til Fylkestingsvalget 2019. På lista er det en kandidat fra Røros, og det er Ole Jørgen Kjellmark på 14. plass. Høyre har 12 representanter på Fylkestinget nå, og må gjøre et brakvalg, for at Kjellmark skal få fast plass, i og med at det totale antall representanter reduseres i neste periode.

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste politiske organ. Fylkestinget tar avgjørelser i alle viktige og prinsipielle saker som omhandler fylkeskommunens virksomhet.

Fram til fylkestingsvalget i 2019 sitter alle medlemmene i de tidligere
fylkestingene (Nord- og Sør-Trøndelag) i fylkestinget i Trøndelag. Etter
valget i 2019 reduseres fylkestinget fra 78 til 59 medlemmer.

Her er listeforslaget fra nominasjonskomiteen i Trøndelag Høyre: