116 millioner til Kulturminnefondet

Direktør i Kulturminnefondet, Simen Bjørgen. Foto: Tore Østby

I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019, er det lagt inn litt over 116 millioner kroner til Kulturminnefondet. Det er en økning på omlag fire millioner fra budsjettet for 2018.

I forrige budsjettrunde var det først foreslått en reduksjon i bevilgningene til Kulturminnefondet. Nedgangen ble da til en økning i budsjettforhandlingene med Venstre og Krf. Denne gangen sitter Venstre i Regjering.

Overføringene til Kulturminnefondet har økt jevnt og trutt de siste årene. I 2013 var fondet på 59 millioner kroner. I forslaget som kom fra Regjeringen i dag er dette beløpet mer enn dobblet.

– Jeg er glad for at det ikke kom noe forslag om kutt i denne runden. Vi hadde håpet på enda litt mer, og håpet om det lever inn i budsjettforhandlingene som starter nå, sier direktør i Kulturminnefondet Simen Bjørgen til Rørosnytt.