Nytt tilskudd til økt lærertetthet

Røros skole. Foto: Tove Østby

Utdanningsdirektoratet varsler at Røros kommune får 482.707 kroner i tilskudd for å øke lærertettheten i 1. – 10. trinn i skolene. Tilskuddet kommer som resultat av vedtaket om ny norm for lærertetthet og kompensasjon for dette vedtatt i stortinget i desember 2017

Etter den nye normen skal gruppestørrelse i ordinær undervisning være maksimalt 16 på 1. – 4. trinn, og maksimalt 21 på 5. – 10, trinn. Fra høsten 2019 strammes dette ytterligere inn til 15 på 1. – 4. trinn og 20 på 5.-10 trinn. Dette vil få betydning i de tilfellene årskullene er av en slik størrelse at gruppene ligger i nærheten av det maksimale.

Røros kommune beholder også det øremerkede årlige tilskuddet, som kom første gang i 2015. Totalt er det nå bevilget 1,412 milliarder kroner til økt lærertetthet i norske kommuner i 2018.