Nytt tilbud i skolehelsetjenesten

Helsesøstre ved Røros Helsestasjon. Guri Kvernmo Aune, Bjørg Todalshaug og Anette Slettevold. Foto: Tove Østby

Vinteren 2019 ønsker helsesøstrene i skolehelsetjenesten i Røros kommune å starte opp en samtalegruppe for barn med to hjem. Det er 4.trinn ved Sundveien skole som får tilbudet først, deretter håper helsesøstrene at mellomtrinnet, ungdomsskolen og videregående skole også skal få tilbudet. Men det krever tid og resurser. Planen er at gruppene skal starte i løpet av januar 2019. Alle barna som ønsker det skal få være med. Dersom det er behov blir det to grupper.

Helsesøster Guri Kvernmo Aune forteller her om det nye tilbudet fra skolehelsetjenesten.

– Vi starter på 4.trinn fordi det er et veldig fint trinn å starte på aldersmessig. De er fine å jobbe med og de begynner å få forståelse, tanker og følelser i forhold til det de har opplevd, så det er et godt trinn å starte på. Vi begynner med de største på barneskoen, så ser vi om det fungerer godt. Målet er at alle skal få et tilbud i løpet av barneskole og kanskje mellomtrinnet, ungdomsskole og videregående, sier helsesøster Guri Kvernmo Aune som er skolehelsesøster ved Sundveien skole.

Helsesøstrene ser at det er utfordrende å ha to hus å flytte imellom. Målet med samatelgruppen er at barna skal oppleve mestring med den nye hverdagen de har fått. Gi barna mer selvsikkerhet med å stå i det dem gjør, og komme sammen flere barn og snakke  sammen om det samme utfordringsbildet og opplevelsen av at det er flere som har det på samme måten. Dette skal være et positivt tilbud med et mål med å klare å leve i det nye, det som er litt ukjent.

Mange skoler rundt om i Norge har et samarbeid med skolehelsetjenesten når det gjelder samtalegrupper for barn med to hjem. Helsesøstrene i Røros ønsker også å få til et godt samarbeid med skolene i forbindelse med dette prosjektet.

Programmet som helsesøstrene skal bruke heter «Voksne for barn». Det finnes ulike program etter ulik alder. Helsesøster Anette Slettevold har jobbet med dette programmet i 7 år i Oslo, på 4.trinn der. Hun har god erfaring med programmet.

Samtalegruppen skal møtes 6 ganger, og det er ulike tema for hver gang. Tema er f.eks. oppbruddet – mamma eller pappa flytter ut, ferier og samværsordninger, ny kjærester og nye søsken, og hvordan håndtere det. Det skal være en trygg gruppe på 4 – 6 barn og to voksne som skal prøve å styrke de tankene og følelsene som de har, sier helsesøster Anette Slettevoll. Hun legger til at man vet at barn med to hjem ikke nødvendigvis har større vansker enn andre barn, men at de er veldig bundet av lojalitetshensyn og det kan noen ganger være vanskelig å fortelle mamma og pappa hva man egentlig tenker, og da kan det være godt at man snakker med noen som de ikke kjenner så godt.

– Det er ikke noe stigmatiserende å være med i de gruppene, det skal være en hyggelig gruppe, samtidig som vi snakker om ting som kan være vanskelige, sier Anette. Hun tror det er kjempe viktig å ha ei slik gruppe. Bl.a. fordi barnet slipper å føle at det står alene i det. Barn er veldig lojale og det er noe med å få utløp for de følelsene de har, da kan samtalegruppen være en trygg arena. Helsestasjonen jobber allerede mye med barn som har to hjem, med individuelle samtaler.

– Vi får mange henvendelser i forhold til konflikter og vansker knyttet rundt et samlivsbrudd, sier Anette. Hun jobber som helsesøster på ungdomsskolen og møter mange elever som har tanker rundt dette temaet og som trenger å få ventilert dem.