Nytt aktivitetstilbud ved sykehjemmet på Øverhagaen

Ferievikarene Nora Marie Kverneng og Rune Blakstad gleder seg sammen med beboere og initiativtaker Astrid Nordfjell over nytt aktivitetstilbud. Foto: Røros kommune

Røros kommune har et nytt aktivitetstilbud til beboerne ved sykehjemmet på Øverhagaen, skriver Røros kommune på sine hjemmesider.

Dette er etablert som et aktivitetstilbud etter initiativ fra Astrid Nordfjell, som er aktivitør ved dagsenteret. – Nå blir det anledning til trim, frisk luft, sosialt samvær og hjernetrim på en og samme gang, sier Astrid. – Vi har valgt å kalle aktiviteten for «Murstens-jakta», da det er plassert ut en Leca-sten på hver post. I hver Leca-sten ligger det en boks med oppgaver og klippestempel. Oppgavene inneholder gamle ord og uttrykk man kan bruke som utgangspunkt for en god samtale, legger hun til.

Frode Bukkvoll, som er folkehelsekoordinator i kommunen har stor tro på aktivitetstilbudet. – Dette er helt i tråd med ett av satsningsområdene i kommunens folkehelseplan som setter fokus på en aktiv, frisk og trygg alderdom. Videre legger han til at aktivitetstilbudet er etablert for beboere ved sykehjemmet og besøkende ved dagsenteret. – I tillegg håper vi at beboere ved Tiltak for funksjonshemmede, Optimus og barna i Ysterhagaen barnehage vil benytte seg av tilbudet. – Med å favne såpass bredt både i alder og funksjon, vil dette være et godt folkehelsetiltak med utgangspunkt i vår egen folkehelseplan, Frode.

– Dette vil være en kjempetrivelig aktivitet å gjøre sammen med beboerne, sier ferievikar Rune Blakstad.  – Vi ønsker gjerne å ta beboerne med ut i frisk luft, og da er det ekstra fint å ha litt aktiviteter underveis på turen, sier Rune.