Formannskapet. Foto: Trine L. Hagan

Ny forskrift fra 1. juli

Stortinget pålegger landets kommuner å utforme en egen forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. De kommunale forskriftene skal tre i kraft 1. juli 2017.

I vedtaket fra Formannskapet heter det:

  1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til «Kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold og helse og omsorgstjenester i institusjon eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, vurderingsmomenter med mer i Røros kommune.»
  2. Kommunestyret vedtar endringer i kapittel 6 i dokumentet «Retningslinjer for forvaltningskontor for helse og omsorgstjenester og for utmåling av tjenester» Endringene skjer som følge av at kommunestyret vedtar punkt 1.

– Hovedendringen i forskriften som ble vedtatt no er at vi no har det nye begrepet «eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns omsorg». Det betyr at den som bor i en slik type bolig betaler for seg på en annen måte enn det som er betalingsordningen for sykehjem per i dag, forteller Borghild Krog, Leder for forvaltningskontoret i helsesektoren i Røros kommune. Hun forteller videre at den nye vedtekten ikke vil ha noe innvirkning på hvor lett eller vanskelig det er å langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest