Ny daglig leder hos Røros container og miljø

Bjørn Tore Hindklev og Steinar Tamnes skal utvikle RCM videre, med kompetansetunge Retura IR as og Westgaard as som nye eiere.

Røros container og miljø as (RCM) satser videre på det grønne skiftet, og ruster seg for å levere enda bedre resirkulerings- og miljøtjenester til Rørosregionen og Nord-Østerdal.

De nye eierne av selskapet, Retura IR og Westgaard as vil styrke RCM, sikre arbeidsplasser og skape lokal vekst basert på miljø og resirkulering. Første steg er ansettelsen av Bjørn Tore Hindklev som daglig leder, skriver Røros Container og Miljø i en pressemelding.

– Sammen med driftsleder Steinar Tamnes og en gjeng dedikerte ansatte skal vi løfte fram RCM enda mer i bevisstheten til folk, og være en tydelig miljøaktør med et bredt spekter av tjenester og tilbud innen gjenvinning, resirkulering og sirkulærøkonomi, sier Hindklev.

– De nye eierne tilfører Rørosregionen kompetanse og teknologi som er ledende i europeisk målestokk. Tidligere eier John Tamnes og staben på RCM har bygd opp en mønsterbedrift – og det å få muligheten til å være en del av et så kompetent lag som skal bygge dette videre, det er rett og slett kjempespennende og motiverende, sier Hindklev.

Avfallsbransjen er en bransje i vekst, og mulighetene for å utnytte ennå mer av de ressursene vi i dag ser på som søppel vil bare bli større i årene som kommer. RCM er en sterk aktør som håndterer et bredt utvalg av avfall per i dag, som går til gjenvinning, resirkulering og ressursutnyttelse på mange områder.

– I denne bransjen kan man få lov å bidra til det grønne skiftet, også helt lokalt, og man får være en del av en tankegang som kommer til å bli helt naturlig i årene som kommer; at ingenting er søppel. Vi må lære oss å utnytte ressursene våre bedre, og å få bidra til økt bevissthet, grønn vekst og lokalt utvikling på det området er noe jeg gleder meg til å få være med på, fortsetter Hindklev.

– Vi som nye eiere i en godt etablert bedrift som RCM, vil også berømme alle ansatte i
RCM for en meget god innsats gjennom mange år. Vårt ønske er å videreutvikle bedriften,
sikre arbeidsplasser, tilføre nye fagområder og på sikt skape nye arbeidsplasser. Avfall
som ressurs vil ha større og større fokus i fremtiden, samt at materialgjenvinningsgrad må
dokumenteres i årene som kommer. Dette ønsker vi å bidra med gjennom styrking av
RCM på det lokale plan. Vi ønsker nyansatt daglig leder Bjørn Tore Hindklev velkommen
inn i bedriften og sammen med driftssjef Steinar Tamnes samt øvrige ansatte, ser vi stor muligheter i årene som kommer, sier Petter Segtnan, daglig leder Retura IR AS.