Nedleggelse av helsebuss-tilbudet fra 01.12.18

Hans Vintervold. Foto: Tore Østby

Åpent brev fra ordfører Hans Vintervold til styret i helse-Midt 

Det er med stor forundring vi har mottatt beskjeden om at Helsebussen vil bli avviklet fra 01.12.18. Vi ville forventet at en så stor endring av tilbudet for innbyggerne våre og helsetilbudet i regionen, ville blitt drøftet med både brukerorganisasjoner og de berørte kommuner før endelig vedtak ble fattet.

Helsebussen har vært et utrolig godt supplement til ambulansetjenesten i området vårt da:

  • den er utstyrt med båre der passasjerene kan ligge med oppsyn
  • dette gjør at vår eneste ambulanse er fristilt til andre livsviktige oppdrag
  • den sikrer trygg og sikker transport til St.Olav og private helseinstitusjoner i Trondheim
  • den er viktig for transport av pasienter til sykehuset vårt på Røros og til LHL
  • den er stabil tidsmessig slik at det kan lages faste avtaler som hensyntar avgangstidene til bussen
  • bussen tar med seg alle slags prøver og utsyr begge veier fra legesenter til sykehus, noe som er avgjørende for god pasientlogistikk og faglig kvalitet
  • den sikrer at de som er syke får en mye bedre og mer skånsom oppfølging enn det som det vanlige rutetilbudet kan tilby.

Vi reagerer også med undring på om det virkelig kan være penger å spare på å sende pasienter med taxi i stedet for buss.

Kanskje burde det vært mulig å sett på om en delvis omlegging av bussavgangene kunne sikret at enda flere hadde hatt mulighet til å benytte dette gode tilbudet.

På vegne av et enstemmig formannskap i Røros kommune vil jeg be om at det snarlig blir innkalt til et møte hvor vi får diskutere mulige løsninger for et godt pasienttilbud også i fremtiden.

 

mvh

Røros kommune

 

Hans Vintervold, ordfører