Nå skal sentrumsplanen opp til behandling

Foto: Ole Jørgen Kjellmark.

Torsdag kommer den nye områdeplanen for Røros sentrum opp til første gangs behandling i Utvalg for plansaker. Når denne saken behandles, tas det beslutninger i mange av de mest omstridte politiske sakene i Røros kommune. Meningene er mange og sterke, og det er ventet heftig debatt om mange av temaene som ligger i planen.

I tillegg til konkrete plansaker, vil praktiseringen av boplikt i sentrum og spørsmålet om å fjerne fritak fra bopliktene ved arv komme opp som eget punkt. Det kan også ligge an til en revidering av  skiltvedtektene, og kanskje også reglene for renovering eller utskifting av vinduer.

Planarbeidet har hatt som mål å utvikle tydelige og gode reguleringsbestemmelser som både ivaretar verdensarvverdiene og samtidig gir rom for byutvikling, næringsutvikling og bokvalitet.

Planområdet omfatter i hovedsak de delene av Røros sentrum som ligger innenfor den gamle prinsipplanen for Røros sentrum fra 1976. Dvs. området mellom de tre fylkesvegene Johan Falkbergets veg, Falunveien og An-Magritts vei, og utgjør dermed kjerneområdet for verdensarven. Området tar med seg de områdene i kommunedelplan for Røros sentrum som er båndlagt for utvidelse av kulturhistorisk spesialområde. Dette innbefatter Svenskveien helt opp til Sjøbakken, Dalsveien bort til Prøschveien, Peder Hiort gata bort til Johan Falkbergets vei, vestre deler av Ol-Klemmetsaveien og Øragata sør for Peter Møllers vei.

Listen over vedlegg og andre dokumenter i saken er svært lang

Vedlegg:

Innspill fra Ingrid Fossum Innspill fra Thomas Galaaen
Innspill fra Bergstadens vel
Innspill fra Lang og Stor AS
Innspill fra Einar Aasen
Innspill fra Barbara Ann Kelly
Innspill fra Rolf Ericson
Innspill fra Kerstin Ulrich
Innspill fra John Lien
Innspill fra Røros Produkter Eiendom AS
Innspill fra Røros kirkelige fellesråd
Innspill fra Sigmund Sandall
Innspill fra Sametinget
Innspill fra Riksantikvaren
Innspill fra Mattilsynet
Innspill fra Sør-Trøndelag fylkeskommune
Innspill fra Direktoratet for mineralforvaltning
Innspill fra Jernbaneverket

Andre dokumenter i saken:
12.06.2014 JERBANEVERKETS UTTALELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR RØROS SENTRUM
16.05.2014 UTTALELSE TIL VARSEL OM OPPSTART REGULERINSARBEID – PLANPROGRAM FOR RØROS SENTRUM 09.05.2014 VEDR. REGULERINGSPLAN FOR RØROS SENTRUM
30.04.2014 REGULERINGSPLAN FOR RØROS SENTRUM – VARSEL OM OPPSTART OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM
15.11.2013 REFERAT FRA MØTE VEDR. UTVIKLING AV TUFTA
12.06.2014 VEDR: OPPSTART OG PLANPROGRM – REGULERINGSPLAN FOR RØROS SENTRUM
11.06.2014 VARSEL OM OPPSTART OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR REGULERINGSPLAN FOR RØROS SENTRUM 18.12.2014 INNSPILL – REGULERINGSPLAN FOR RØROS SENTRUM
26.01.2015 REGULERINGSPLAN FOR RØROS SENTRUM -SØKNAD OM OPPLYSNINGER FRA FOLKEREGISTERET
21.05.2014 OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM – REGULERINGSPLAN FOR RØROS SENTRUM
17.02.2015 REGULERINGSPLAN FOR RØROS SENTRUM 22.04.2015 REGULERINGSPLAN FOR RØROS SENTRUM
29.02.2016 PLANKOMMENTAR – REGULERINGSPLAN FOR RØROS SENTRUM
07.03.2016 REGULERINGSPLAN FOR RØROS SENTRUM, FORTETTING AV EIENDOMMEN OLE GULDALSGATE
13 29.06.2016 MULIG TILBAKEFØRING AV GAMMEL BYGNING
15.09.2016 MØTEREFERAT
14.03.2016 INNSPILL TIL SENTRUMSPLAN, RØROS BERGSTAD
13.03.2017 INNSPILL – REGULERINGSPLAN FOR RØROS SENTRUM
28.03.2017 FLYTTING AV INNKJØRSEL- SVENSKVEIEN
03.04.2017 KOMMUNEDELPLAN RØROS SENTRUM INNSPILL TIL FREMTIDIG REVIDERING-PEDER HIORTGATA
14 26.04.2017 VS: INNSPILL TIL SENTRUMSPLANEN.
26.04.2017 VS: BERGSTADENS HOTEL_INNLEVERING ARKITEKTKONKURRANSE
26.04.2017 VS: BERGSTADENS HOTEL_INNLEVERING ARKITEKTKONKURRANSE
04.05.2017 INNSPILL TIL REGULERINGSPLAN FOR RØROS SENTRUM INNSPILL – REGULERINGSPLAN FOR RØROS SENTRUM, KAFFESTUGGU
31.05.2017 INNSPILL TIL OMRÅDEPLAN FOR RØROS SENTRUM 135/131
07.06.2017 KOMMUNEDELPLAN RØROS SENTRUM INNSPILL TIL FREMTIDIG REVIDERING
19.06.2017 MØTE
19.6.2017 01.09.2017 REGULERINGSPLAN FOR RØROS SENTRUM-INNSPILL
27.09.2017 KOMMUNEDELPLAN SENTRUM
06.10.2017 INNSPILL REGULERINGSPLAN FOR RØROS SENTRUM
19.10.2017 INNSPILL REGULERINGSPLAN FOR RØROS SENTRUM
25.10.2017 REGULERINGSPLAN FOR RØROS SENTRUM
14.11.2017 INNSPILL – REGULERINGSPLAN FOR RØROS SENTRUM
02.02.2018 HENVENDELSE ANGÅENDE STATUS I SENTRUMSPLANEN
02.02.2018 INNSPILL – REGULERINGSPLAN FOR RØROS SENTRUM
02.03.2018 KØLKJØRARVEIEN_INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN
09.04.2018 INNSPILL NY REGULERINGSPLAN FOR RØROS SENTRUM