Formannskapet 1. november 2018. Foto: Tore Østby

Mot nye kutt ved Røros skole

Det går mot nye kutt ved Røros skole. Det kom fram, da Formannskapet behandlet kommunebudsjettet for 2018 og økonomiplanen for 2019 – 2021, i dag. Det er foreslått ei ramme til skole som innebærer at to årsverk blir borte i 2018.

– Det er ikke mange nok barn i klassene til at overføringene strekker til, om vi opprettholder dagens bemanning. Glåmos og  Brekken drives svært effektivt, og det er ikke mulig å gjøre kutt her, sa rådmann Bernt Tennstrand til Formannskapet i dag.

Den økonomiske situasjonen i for Røros kommune er fortsatt anstrengt. Det har skjedd en dreining i finansieringen av kommune de siste årene, der skatteinngangen utgjør en stadig større del av inntektene. For Røros kommune har inntektene vært gode de siste årene, på grunn av god skatteinngang. Om dette fortsetter avhenger av utviklingen i næringslivet.

Rådmannens forslag til budsjett er utarbeidet etter en budsjettprosess, der formannskapsmedlemmene har vært med. Budsjettkonferansen på Vauldalen 27. og 28. september er med i grunnlaget for Rådmannens budsjettforslag.

Det ble som ventet liten debatt om budsjettet i Formannskapet i dag, og det kom ingen endringsforslag. Formannskapsmedlemmene kom med mange spørsmål til administrasjonen om detaljer i budsjettforslaget.

Spørsmålene som kom i dag, tyder på at partiene forbereder mange iendringsforslag. Handlingsrommet etter at lovpålagte oppgaver er løst, er imidlertid lite. Det er kommunestyret som er arena for den endelige drakampen om fordelingen av de kommunale kronene.

Her kan du se Rådmannens forslag til økonomiplan for 2019 – 2021.

Her kan du se rådmannen forslag til budsjett for 2018.

Logo Bergstaden Elektro
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest