Modulbarnehagen tar form

Monteringen av en Modulbarnehage i Sundveien er i gang. Modulene settes på klosser, og heises på plass med kran.

Røros kommune valgte å satse på modulbarnehage i tre avdelinger for å løse et akutt problem med underkapasitet på barnehage i Røros sentrum. Etter hvert skal det bygges en ny stor barnehage i sentrum, og modulbarnehagen skal monteres ned igjen.

Modulen inneholder alt av nødvendige arealer for barn og personell, samlingsrom, lekerom  garderober, kontorer, toalett/dusj og spiserom/møterom.

Modulbarnehagen skal være ferdig til starten på barnehageåret i august.