Bernt Tennstrand mener modulbarnehage tidligst kan være på plass til høsten. Foto: Tore Østby

Modulbarnehage først til høsten

Rådmann Bernt Tennstrand sa i Formannskapsmøtet i dag, at Arbeiderpartiets utspill om å bygge en modulbarnehage som skulle være ferdig til etter påske trolig ikke går.

– Hvis vi får en mobulbarnehage på plass til over påske, vil trolig være ny norsk rekord i kommunale byggesaker. Det vil bli krevende å få en modulbarnehage på plass til over påske, men jeg mener det er realistisk å klare dette til oppstarten av nytt barnehageår til høsten.

Administrasjonen har vurdert fire forskjellige tomter for en modulbarnehage. Det arbeides nå videre med to av disse alternativene. Det er også utfordringer knyttet til anbudsregler og snø/tæle.

Formannskapet vedtok enstemmig at det jobbes videre med etablering av en modulbarnehage. Formannskapet ber også rådmannen utnytte plassen i de eksisterende barnehagene og ansatte flere førskolelærere og assistenter for å få plass til flere barn. I debatten kom det også opp et forslag om å kjøpe barnehageplasser i Os, men dette ble ikke tatt inn i vedtaket.

Det er mange barn, som står på venteliste nå, og tall fra statistisk sentralbyrå viser at det kommer store barnekull som skal inn i barnehage om kort tid.

Pr 11.januar står det 14 barn på venteliste i Røros kommune. 1.februar er det ordinær søknadsrunde til nytt barnehageår. På et normalår får kommunen inn 30-35 søknader ved hovedopptak. Dermed blir det trolig omlag 50 nye barn som trenger barnehageplass til høsten.

Det er 47 skolestartere som nå er barnehagebarn. Barna som går over i skole regnes som en enhet, mens de små barna som starter i barnehage regnes som to. Denne beregningen er basert på antall barnehageansatte som trengs for å følge opp barna. Dermed kan det mangle 25 plasser til høsten om kapasiteten ikke bygges ut. Den planlagte nye sentrumsbarnehagen kommer ikke før i 2020. Det er i perioden fram til den nye barnehagen er på plass, modulbarnehagen skal dekke behovet.

 

 

Logo Bergstaden Elektro
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest