Mindre til Røros enn til andre kommuner

Foto: Tove Østby

Regjeringens forslag til statsbudsjett gir lite å juble for når det gjelder kommuneøkonomien. Røros får en vekst i frie inntekter på vel 6,9 millioner kroner. Det er en økning på 2,2%. Kommunene i Trøndelag får en gjennomsnittlig økning på 2,9%, mens landsgjennomsnittet er 3,1%.

I Trøndelag har 20 av 48 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Røyrvik kommune med 5,8

I jordbruksoppgjøret 2018 er det satt av 4 millioner kroner til områderettede tiltak i 2019, fordelt på fjellandbruket og arktisk landbruk. I regjeringens forslag til statsbudsjett er det er satt av 2 millioner kroner til fjellandbruket i 2019, som også omfatter fjellandbruket i Røros og andre høytliggende kommuner i Trøndelag.

– Satsingen skal bygge videre på erfaringene fra tilsvarende satsing i perioden 2014–2016, der det ble lagt vekt på rekruttering til næringen og utvikling av potensialet for økt verdiskaping i fjellandbruket, heter det i forslaget til statsbudsjett.