Militærkolonner til Glåmos

Foto: Forsvaret

I dag kommer det flere militære kolonner langs Fylkesvei 30. Den første kommer etter planen til Glåmos 16.50. Den starter i Verdal 13.00, og kjører til Glåmos via Støren. Like over midnatt ankommer to nye kolonner, som kjører fra Verdal 20.00.

Det går også kolonner i motsatt retning. 18.45 forlater den første av dem Glåmos og to andre får ved midnatt. Disse kolonnene skal til Verdal, og kjører vi Støren.

Militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk. En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy. Farten vil i mange tilfeller være lavere enn tillatt hastighet. Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksom og vise hensyn, og beregne litt ekstra kjøretid.