Melder seg ut av Arbeiderpartiet

Elisabeth Erke. Foto: Kenneth Hætta

Sametingets plenumsleder melder seg ut av Arbeiderpartiet. Her er er en pressemelding fra Elisabeth Erke, Plenumsleder i Sametinget/Samediggi:

Jeg har i dag informert Finnmark AP og APs gruppe på Sametinget om at jeg melder meg ut av AP. Tiden i Arbeiderpartiet har vært lærerik og spennende, og det har gitt meg mange muligheter. Jeg setter pris på det og vil være partiet evig takknemlig.

Det har i den senere tid blitt tydeligere og tydeligere for meg at avstanden er blitt for stor mellom partiet og mine verdier og hjertesaker.

Jeg har brukt lang tid på å vurdere situasjonen, mitt valg, og konsekvensene ved det. Mine nærmeste i familien og i politikken har vært kjent med min politiske frustrasjon over lengere tid. Det har vært en tung beslutning å ta, fordi jeg forlater et stort parti, med et stort apparat og med lange tradisjoner. Jeg forlater et parti som har bygd landet på sosialdemokratiske prinsipper, og lagt grunnlaget for den velferdsstaten vi har. Likevel ser jeg ikke annen utvei enn den jeg har valgt nå.

Mitt valg påvirker selvfølgelig min rolle som plenumsleder, da jeg er valgt inn i rollen for opposisjonen. Jeg stiller min plass til disposisjon og så får det bli opp til AP å vurdere hva de gjør.

Jeg vil fremme samepolitikken, være med i skoledebatter og fornye næringspolitikken. Når jeg nå går av som plenumsleder blir det et mye større handlingsrom for meg til å delta i offentlige debatter og meningsutvekslinger.