Manglet nødvendig støtteapparat

Hilde Bergebakken. Foto: Tore Østby.

Prosjektleder Hilde Bergebakken var i går til stede under kontrollutvalgets behandling av rapporten «Gjennomgang av prosjektet; Natur, kultur, mat og formidling i kulturarven».  Bergebakken er fornøyd med rapporten fra kommunerevisjonen.

Rapporten er svært kritisk til økonomistyringen i prosjektet. Bergebakken sier mye av årsaken til det, ligger i at økonomiavdelingen i kommunen ikke fungerte som den skulle tidlig i prosjektperioden. Dermed manglet hun som prosjektleder nødvendig støtteapparat i ryggen.